Advisory Committee

Burdescu Dumitru Dan
Dr. Utkal Mehta
Dr. Franciszek Restel
Dr. Tomasz Kisiel
Dr. Juergen Sauser
Prof. Kai Borgeest
Dr. Josef Bradac
Dr. Sudeep Tanwar
Dr. Vishvjit Thakar
Dr. Amit Ganatra
Dr. Saurabh A Shah
Dr. Mayuri Mehta
Dr. Pramod Patil
Dr. SUDEEP THEPADE
Dr. Rajesh Ingle
Dr. Jaymin Bhalani
Dr Sharnil Pandya
Dr.Harshadkumar B Prajapati
Dr. Ritesh Patel
Dr. Bela Shrimali
Dr. Nishant Doshi
Dr. Sanjeev Kumar
Dr. Hari Singh
Dr Dilbagh Panchal
Dr. Sushovan Chatterjee
Dr. Ashish B Deoghare
Prof.(Dr.) Atul Srivastava
Dr. Mohd Zaheer Khan YusufzaiDr. Mohammed I. Marie
Dr. Rituraj Jain
Dr. Shripad T. Revankar
Dr. Anil Kumar
Dr.Marek Młyńczak
Dr. Satyam Panchal
Dr. Krzystof Naplocha
Dr. Brijendra kumar Joshi
Dr. Apurva Shah
Dr. Narendra M Patel
Dr. Ankit Desai
Dr. Rutvij Jhaveri
Dr. Gokulnath K
Dr. Amit Sant
Dr. Uday Shankar Dixit
Dr. Dibakar Rakshit
Dr. Amitava Ray
Dr. Sumit Bhowmik
Dr. Pradeep V Malaji
Dr. Sudip Dey
Dr. Tanmoy Mukhopadhyay
Dr. Susmita Naskar
Dr. Vijay Kumar Dalla
Dr.Rahul Chhibber
Dr. B. Ravi
Prof.(Dr.) M. Muzaffarul Hasan
Dr. S.H. Upadhyay
Dr. H.K. Raval
Dr. K.C.Vora